Aplicație SSM – Platformă digitală instruire SSM online

0745 083 883

Instruirea angajaților

Instruirea angajaților are ca scop însușirea cunoștințelor și formarea deprinderilor lucrătorilor în domeniul SSM. Instruirile se efectuează în timpul orelor de program, iar perioada de timp necesară instruirii se consideră timp de lucru.

Instruirea în Securitate și Sănătate în Muncă cuprind:
 1. Instruirea introductiv generală.
 2. Instruirea la locul de muncă.
 3. Instruirea periodică.
1. Instruirea introductiv generală
Când se face instruirea introductivă generală?
 • la angajarea lucrătorilor;
 • lucrătorilor detaşaţi de la o întreprindere şi/sau unitate la alta;
 • lucrătorilor delegaţi de la o întreprindere şi/sau unitate la alta;
 • lucrătorului pus la dispoziţie de către un agent de muncă temporar.
De ce trebuie făcută instruirea introductivă generală?
Scopul instruirii introductiv generală este de a informa despre activităţile specifice întreprinderii respective, riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă, precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii.
Cine are dreptul să facă instruirea introductivă generală?
 • angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • lucrătorul desemnat;
 • un lucrător al serviciului intern de prevenire şi protecţie;
 • serviciul extern de prevenire şi protecţie.
Instruirea introductiv generală se face individual sau în grupuri de cel mult 20 de persoane.
Care este durata unei instruiri introductive generale?
Instruirea introductiv generală depinde de specificul activităţi şi de riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă, precum şi de măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul unităţii, în general. Conform legislației în vigoare, durata nu trebuie să fie mai mică de o oră.
Ce se prezintă la o instruire introductivă generală?
 • legislaţia de securitate şi sănătate în muncă;
 • consecinţele posibile ale necunoaşterii şi nerespectării legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă;
 • riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice unităţii;
 • măsuri la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor.
Cum știm că s-a efectuat instruirea introductivă generală?
După efectuarea instruirii introductiv generală se va face verificarea cunoştinţelor acumulate de către participant pe baza unui test. Rezultatul verificării va fi consemnat în fişa de instruire.
Lucrătorii nu vor putea fi angajaţi dacă nu şi-au însuşit cunoştinţele prezentate în instruirea introductiv generală.
2. Instruirea la locul de muncă
Când se face instruirea la locul de muncă?
Aceasta se face după instruirea introductivă generală.
Ce scop are instruirea la locul de muncă?
Instruirea la locul de muncă are ca scop prezentarea riscurilor pentru securitate şi sănătate în muncă, precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul fiecărui loc de muncă sau fiecărei funcţii executate.
Cine are dreptul să facă instruirea la locul de muncă?
Conducătorul locului de muncă.
Care este durata instruiri la locul de muncă?
Conform legislației în vigoare, instruirea la locul de muncă trebuie să fie de minim o oră în funcție de riscurile prezente la locul de muncă respectiv.
Ce se va expune la instruirea la locul de muncă?
 • informaţii privind riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice locului de muncă şi/sau postului de lucru;
 • prevederile instrucţiunilor proprii elaborate pentru locul de muncă şi/sau postul de lucru;
 • măsuri la nivelul locului de muncă şi/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor, precum şi în cazul pericolului grav şi iminent;
 • prevederi ale reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă privind activităţi specifice ale locului de muncă şi/sau postului de lucru;
 • demonstraţii practice privind activitatea pe care persoana respectivă o va desfăşura şi exerciţii practice privind utilizarea echipamentului individual de protecţie, a mijloacelor de alarmare, intervenţie, evacuare şi de prim ajutor, aspecte care sunt obligatorii.
3. Instruirea periodică
Când se face instruirea periodică?
Intervalul dintre două instruiri periodice va fi stabilit prin instrucțiuni proprii în funcție de condițiile locului de muncă și/sau postului de lucru și nu va fi mai mare de 6 luni.
Pentru personalul tehnico-administrativ, intervalul dintre douaă instruiri periodice va fi de cel mult 12 luni.
Cine beneficiază de instruire periodică?
Instruirea periodică se face tuturor lucrătorilor.
Care este scopul instruirii periodice?
Scopul este de a reîmprospăta și actualiza cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă.
Cine are dreptul să facă instruirea periodică?
Instruirea periodică se efectuează de către conducătorul locului de muncă.
Care este durata instruiri periodice?
Conform legislației în vigoare, instruirea la locul de muncă trebuie să fie de minim o oră în funcție de riscurile prezente la locul de muncă respectiv.
Ce se va expune la o instruire periodică?

Instruirea periodică se va efectua pe baza tematicilor întocmite de către angajatorul care și-a asumat atribuțiile din domeniul securității și sănătății în muncă/lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire și protecție/serviciul extern de prevenire și protecție și aprobate de către angajator, care vor fi păstrate la persoana care efectuează instruirea.

Instruirea periodică se face suplimentar celei programate în următoarele cazuri:
 1. când un lucrător a lipsit peste 30 de zile lucrătoare;
 2. când au apărut modificări ale prevederilor de securitate și sănătate în muncă privind activități specifice ale locului de muncă și/sau postului de lucru sau ale instrucțiunilor proprii, inclusiv datorită evoluției riscurilor sau apariției de noi riscuri în unitate;
 3. la reluarea activității după un accident de muncă;
 4. la executarea unor lucrări speciale;
 5. la introducerea unui echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului existent;
 6. la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru;
 7. la introducerea oricărei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru.