Aplicație SSM – Platformă digitală instruire SSM online

0745 083 883

Legislație în domeniul Situații de Urgență

 • HOTĂRÂREA nr. 160 din 14 februarie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea, condițiile de acordare și folosire a uniformei, echipamentului de protecție și însemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situații de urgență voluntare/private.
 • LEGEA nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.
 • NORMELE GENERALE din 28 februarie 2007 de apărare împotriva incendiilor.
 • NORMELE METODOLOGICE din 18 septembrie 2006 de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă.
 • ORDINUL Nr. 106 din 09 ianuarie 2007 pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale și operatorilor economici care au obligația de a angaja cel puțin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor.
 • ORDINUL Nr. 132 din 29.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză și acoperire a riscurilor și a Structurii-cadru a Planului de analiză și acoperire a riscurilor.
 • ORDINUL nr. 160 din 23 februarie 2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfășurare și finalizare a activității de prevenire a situațiilor de urgență prestate de serviciile voluntare și private pentru situații de urgență.
 • ORDINUL nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.
 • ORDINUL nr. 164 din 1 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului de acordare a brevetului de pompier specialist personalului serviciilor de urgență profesioniste căruia i-au încetat raporturile de serviciu.
 • ORDINUL Nr. 1184 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de evacuare în situații de urgență.
 • REGULAMENTUL din 12/05/2005 privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice și poluări accidentale.
 • ORDINUL 262/2010 – apărare împotriva incendiilor la spații și construcții pentru birouri.
 • ORDINUL 187/2010 privind apărarea împotriva incendiilor la spații pentru comerț.