Aplicație SSM – Platformă digitală instruire SSM online

0745 083 883

Legislație SSM

 • Legea nr. 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă – Monitorul Oficial nr. 646/26.07.2006.
 • Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 – Monitorul Oficial nr. 882/30.10.2006.
 • Hotărârea Guvernului nr. 955/2010 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006 – Monitorul Oficial nr. 661/27.09.2010.
 • Hotărârea Guvernului nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu completările și modificările ulterioare – Monitorul Oficial nr. 252/21.03.2006.
 • Hotărârea Guvernului nr. 601/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul securității și sănătății în muncă – Monitorul Oficial nr. 470/12.07.2007.
 • Ordinul ministrului muncii, familiei și egalității de șanse nr. 1102/2008 privind avizarea spațiilor destinate depozitării munițiilor, capselor sau pulberilor pentru muniție – Monitorul Oficial nr. 1/05.01.2009.
 • Hotărârea Guvernului nr. 510/2010 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de radiațiile optice artificiale – Monitorul Oficial nr. 427/25.06.2010.
 • Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 455/2010 pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire și protecție și de avizare a documentațiilor cu caracter tehnic de informare și instruire în domeniul securității și sănătății în muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă – Monitorul Oficial nr. 411/21.06.2010.
 • Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată – Monitorul Oficial nr. 97/07.02.2011.
 • Hotărârea Guvernului nr. 493/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot cu completările și modificările ulterioare – Monitorul Oficial nr. 380/03.05.2006.
 • Hotărârea Guvernului nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă – Monitorul Oficial nr. 683/09.08.2006.
 • Hotărârea Guvernului nr. 1.007/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la asistență medicală la bordul navelor – Monitorul Oficial nr 696/15.08.2006.
 • Hotărârea Guvernului nr. 1028/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare – Monitorul Oficial nr. 710/18.08.2006.
 • Hotărârea Guvernului nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă – Monitorul Oficial nr. 722/23.08.2006.
 • Hotărârea Guvernului nr. 1049/2006 privind cerințele minime pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor din industria extractivă de suprafață sau subteran – Monitorul Oficial nr. 727/25.08.2006.
 • Hotărârea Guvernului nr. 1050/2006 privind cerințele minime pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor din industria extractivă de foraj – Monitorul Oficial nr. 737/29.08.2006.
 • Hotărârea Guvernului nr. 1051/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecțiuni dorsolombare – Monitorul Oficial nr. 713/21.08.2006.
 • Hotărârea Guvernului nr. 1058/2006 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explozive – Monitorul Oficial nr. 737/29.08.2006.
 • Hotărârea Guvernului nr. 1091/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă – Monitorul Oficial nr. 739/30.09.2006.
 • Hotărârea Guvernului nr. 1092/2006 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici în muncă – Monitorul Oficial nr. 762/07.09.2006.
 • Hotărârea Guvernului nr. 1093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă – Monitorul Oficial nr. 757/06.09.2006.
 • Hotărârea Guvernului nr. 1135/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă la bordul navelor de pescuit – Monitorul Oficial nr. 772/12.09.2006.
 • Hotărârea Guvernului nr. 1146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă – Monitorul Oficial nr.815/03.10.2006.
 • Hotărârea Guvernului nr. 1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici – Monitorul Oficial nr. 84/13.10.2006.
 • Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor – Monitorul Oficial nr. 332/17.05.2007.
 • Hotărârea Guvernului nr. 37/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor – Monitorul Oficial nr. 45/21.01.2008.
 • Hotărârea Guvernului nr. 557/2007 privind completarea măsurilor destinate să promoveze îmbunătățirea securității și sănătății la locul de muncă pentru salariații încadrați în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată și pentru salariații temporari încadrați la agenți de muncă temporară – Monitorul Oficial nr. 407/18.06.2007.
 • Hotărârea Guvernului nr. 600/2007 privind protecția tinerilor la locul de muncă – Monitorul Oficial nr. 473/13.07.2007.
 • Hotărârea Guvernului nr. 510/2010 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de radiații optice artificiale – Monitorul Oficial nr. 427/25.06.2010.
 • Ordinul ministrului muncii nr.3/2007 privind aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă — FIAM – Monitorul Oficial nr. 70/30.01.2007.
 • Ordinul ministrului muncii nr.242/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind formarea specifică de coordonator în materie de securitate și sănătate pe durata elaborării proiectului și/sau a realizării lucrării pentru șantiere temporare ori mobile – Monitorul Oficial nr. 234/04.04.2007.
 • Hotărârea Guvernului nr. 1875/2005 privind protecția sănătății și securității lucrătorilor față de riscurile datorate expunerii la azbest – Monitorul Oficial nr. 64/24.01.2006.
 • Hotărârea Guvernului nr. 1876/2005 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibrații – Monitorul Oficial nr. 81/30.01.2006.
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2003 privind protecția maternității la locul de muncă, cu completările și modificările ulterioare – Monitorul Oficial nr. 750/27.10.2003.
 • Hotărârea Guvernului nr. 537/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă, cu modificările și completările ulterioare – Monitorul Oficial nr. 378/29.04.2004.
 • Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată – Monitorul Oficial nr. 772/12.11.2009.
 • Ordinul ministrului muncii nr. 450/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare – Monitorul Oficial nr. 708 /17. 08. 2006.
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă – Monitorul Oficial nr. 304/04.07.2000.
 • Hotărârea Guvernului nr. 580/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă – Monitorul Oficial nr. 315/07.07.2000.
 • Hotărârea Guvernului nr.573/2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a funcționării comercianților – Monitorul Oficial nr. 414/14.06.2002.
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale – Monitorul Oficial nr. 328/25.04.2008.
 • Hotărârea Guvernului nr. 1022/2002 privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, securitatea muncii și protecția mediului – Monitorul Oficial nr. 711/30.09.2002.
 • Hotărârea Guvernului nr. 1156/2002 pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Organizația Internațională a Muncii privind eliminarea muncii copilului, semnat la Geneva la 18 iunie 2002 – Monitorul Oficial nr. 792/30.10.2002.
 • Ordinul nr. 875/2002 al ministrului sănătății și familiei privind stabilirea atribuțiilor medicului de medicină generală/medicina de familie cu competența în medicină de întreprindere – Monitorul Oficial nr. 840/21.11.2002.
 • Ordinul nr. 803/2001 al ministrului sănătății și familiei privind aprobarea unor indicatori de expunere și/sau de efect biologic relevanți pentru stabilirea răspunsului specific al organismului la factori de risc de îmbolnăvire profesională – Monitorul Oficial nr. 811/18.12.2001.
 • Legea nr. 452/2002 pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 183/2000 privind revizuirea Convenției (revizuită) asupra protecției maternității din 1952, adoptată la cea de-a 88-a sesiune a Conferinței Generale a Organizației Internaționale a Muncii la Geneva la 15 iunie 2000 – Monitorul Oficial nr. 535/23.07.2002.
 • Hotărârea Guvernului nr. 767/2016 modifică durata instruirii angajaților în domeniul SSM.