Aplicație SSM – Platformă digitală instruire SSM online

0745 083 883

Instituțiile publice sunt obligate să accepte documentele în format electronic semnate cu semnătură electronică calificată sau avansată, începând din 4 iulie 2023

18 Ianuarie 2023, de Petrica Muresan
O măsură de maxim interes luată la acest început de an, la nivel national, de Parlamentul României, este cuprinsă în Legea nr.9/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016. Astfel, din 4 iulie 2023, “ instituţiile publice, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale şi persoanele juridice de drept privat cu statut de utilitate publică sau autorizate să presteze un serviciu public sunt obligate să accepte documentele eliberate de către persoanele juridice de drept public sau de drept privat în format electronic, care au o semnătură electronică calificată sau avansată, în scopul furnizării serviciilor publice către beneficiar”. Actul normativ prevede obligaţia acceptării de către instituţiile publice atât a documentelor semnate cu o semnătură electronică calificată, cât şi a celor cu semnătură electronică avansată,
Trebuie avut în vedere că semnătura electronică calificată se poate verifica cu ușurință în aplicaţia gratuită Adobe Acrobat Reader, în sistemul centralizat implementat la nivelul UE iar în cazul semnăturii electronice avansate, în cazul verificării, pentru dovedirea valabilității acesteia, se recomandă ca la momentul semnării să fie îndeplinite cumulative cele 4 cerinţe reglementate în art. 26 al Regulamentului eIDAS, respectiv: a) face trimitere exclusiv la semnatar; b) permite identificarea semnatarului; c) este creată utilizând date de creare a semnăturilor electronice pe care semnatarul le poate utiliza cu un nivel ridicat de încredere, exclusiv sub controlul său; d) este legată de datele utilizate la semnare, astfel încât orice modificare ulterioară a datelor să poată fi detectată.
Alte măsuri ce vizează digitalizarea proceselor şi interacţiunilor cu instituţiile publice:
obligaţia de a publica informaţii şi modele de formulare sau cereri aferente tuturor serviciilor publice furnizate, în format electronic, atât pe pagina de internet proprie, cât şi pe punctul de contact unic electronic, în varianta actualizată şi într-un format tehnic care să permită descărcarea şi editarea lor în scopul completării în format electronic de către beneficiar; • obligaţia de a accepta copia în format electronic a cărții de identitate, transmisă prin e-mail, asigurând condiţiile prevăzute de reglementările legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal; • obligaţia de a elimina cerinţa depunerii copiilor legalizate a documentelor la furnizarea serviciilor publice, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul de către funcţionarul competent; • obligaţia de a nu solicita persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în vederea soluţionării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, dosare, dosare cu şină, precum şi niciun alt articol sau obiect de birotică sau papetărie, inclusive în cazul depunerii actelor necesare pentru participarea la concursurile pentru ocuparea unei funcții publice, precum și în cazul depunerii actelor necesare pentru participarea la procedurile de achiziții publice; • obligația de a asigura în mod gratuit fotocopierea documentelor pentru care solicită persoanelor fizice sau juridice copii în format fizic pe hârtie pentru diverse acte, cereri sau formulare (excepție făcând autoritățile și instituțiile publice centrale); • obligația de a-și informatize procesele și procedurile; • obligaţia de a oferi metode alternative de plată a serviciilor publice furnizate contra cost, fie prin plata cu cardul, fie prin intermediul altor sisteme de plată; • obligația să folosească cu precădere mijloacele electronice pentru comunicarea cu beneficiarii serviciilor publice, acolo unde beneficiarul are și este de acord să furnizeze o adresă de poștă electronică