Aplicație SSM – Platformă digitală instruire SSM online

0745 083 883

De ce PLATFORMA INFORMATICĂ SSM.ro?

SSM.ro este prima platformă informatică din România care creează posibilitatea organizării activității privind securitatea și sănătatea în muncă | prevenirea şi stingerea incendiilor | relaţiilor de muncă.

Platforma SSM.ro pune la dispoziția angajaților semnătura electronică printr-un singur click, fără nici o altă formalitate și permite emiterea, comunicarea şi semnarea oricărui document în format electronic, tinand cont de reglementarile legale prevăzute în Legea 208/22.07.2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate însoțite de marca temporală și sigiliul electronic calificat al angajatorului.

Platforma SSM.ro conferă, în special în procesul de instruire la distanţă a lucrătorilor, posibilitatea de a semna electronic documentele întocmite şi transmise lucrătorilor acestora în format electronic. În acest fel, orice document întocmit, transmis şi semnat în format electronic respectă cerinţele impuse de legislaţia în vigoare pentru ca acestea să produca efectele juridice impuse de Legea 319/ 2006, H.G. 1425/ 2006 cât şi a celorlalte acte normative în vigoare, prin care sunt stabilite norme referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, cu precizarea că certificatele pentru semnatura electronică la distanţă utilizate de platforma SSM.ro sunt emise de către un furnizor român calificat de semnatura electronică la distanţă.

Prin intermediul platformei SSM.ro , toate documentele din domeniul securitatii şi sănătăţii în muncă/ a relaţiilor de muncă, pot fi puse la dispoziţia inspectorilor de muncă, verificarea documentelor necesare efectuării controalelor iniţiate de inspectorii de muncă urmând să se faca online. Utilizatorii (companiile) platformei SSM.ro pot permite accesul autorizat al inspectorilor de munca în cadrul platformei, în secţiunea dedicată controlului documentelor, unde sunt stocate toate documentele oficiale ale companiei utilizatoare care poartă semnatura electronica în conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr. 910/ 2014.

Locaţii firme SSM / Protecția Muncii autorizate

Aplicație SSM pentru digitalizarea serviciilor SSM, SU si PSI. Platforma SSM.ro este dedicată angajatorilor, angajaților, firmelor autorizate protectia muncii, inspectorilor SSM cu atribuții în domeniul securității și sănătății în muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor.